header-new2

  • Тисменицька міська рада
    Тисменицька міська рада
---------   ВІТАЄМО НА САЙТІ ТИСМЕНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   ---------

Регламент міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 01 грудня 2020 року № 4-1/2020

 

 

Регламент

Тисменицької міської ради

 

РОЗДІЛ 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Регламент

1. Регламент встановлює порядок діяльності, основні правила і процедури роботи Тисменицької міської ради (далі – Рада), її органів і посадових осіб, у тому числі порядок скликання сесії Ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії, порядок обрання секретаря Ради, порядок організації роботи постійних комісій Ради.

Регламент має вищу юридичну силу щодо усіх інших рішень Ради з цих питань.

2. Якщо законодавством України встановлено іншу процедуру розгляду Радою окремих питань, зазначені питання розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Стаття 2. Рада – представницький орган територіальної громади

1. Рада є виборним органом, який складається з депутатів і, відповідно до закону, наділений правом представляти інтереси Тисменицької міської територіальної громади до складу якої входять наступні населені пункти: м. Тисмениця, с. Вільшаниця, с. Клубівці, с. Липівка, с. Марківці, с. Одаї, с. Милування, с. Нові Кривотули, с. Терновиця, с. Пшеничники, с. Погоня, с. Рошнів, с. Слобідка, с. Старі Кривотули, с. Красилівка, с. Хомяківка, с. Чорнолізці – і приймати від їх імені рішення. У своїй діяльності Рада керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, прийнятими у межах їхньої компетенції, Європейською хартією місцевого самоврядування та Регламентом.

2. Загальний склад Ради – 26 депутатів.

3. Рада у межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення Ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу Ради – не менше 14 депутатів або 13 депутатів та міського голови, якщо міський голова присутній на пленарному засіданні Ради, – крім рішень, що стосуються процедурних питань, та інших рішень, які передбачені у чинному законодавстві та Регламенті.

Стаття 3. Мова Ради

Робота Ради та її посадових осіб, а також ведення документації провадиться українською мовою.

Стаття 4. Гласність і відкритість Ради

1. Засідання Ради та її органів є відкритими і гласними, за винятками, встановленими чинним законодавством та Регламентом.

2. Для висвітлення діяльності Ради функціонує сайт Ради.

3. Гласність засідань Ради забезпечується шляхом публікації рішень на сайті Ради.

4. Гласність засідань Ради може забезпечуватися також шляхом її відео трансляції.

5. На засіданнях Ради та її органів можуть бути присутні народні депутати України, представники центральних органів виконавчої влади, голова та посадові особи Тисменицької районної державної адміністрації, Івано-Франківської обласної державної адміністрації, депутати, голова та посадові особи Івано-Франківської районної ради та Івано-Франківської обласної ради, посадові особи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ і організацій комунальної власності, запрошені особи, особи, присутність яких визначена Радою як обов’язкова, члени територіальної громади, інші особи, присутність яких передбачена чинним законодавством.

Право члена територіальної громади бути присутніми на засіданні Ради може бути обмежено лише за відсутності вільних місць або відповідно до законодавства України в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законами України.

6. На вимогу Ради, постійних комісій, міського голови чи секретаря Ради, керівники розташованих на території міської територіальної громади чи зареєстрованих у місті підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані прибути на засідання Ради чи її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання Ради та її органів, надання відповідей на запити депутатів.

Стаття 5. Закриті пленарні засідання Ради

1. У разі необхідності Рада може прийняти рішення більшістю депутатів від загального складу Ради про проведення закритого пленарного засідання або про закритий розгляд окремих питань порядку денного.

2. На закритому пленарному засіданні Ради не можуть розглядатися інші питання, крім тих, які визначені у рішенні про проведення закритого пленарного засідання, а також питання, що стосуються конституційних прав та обов’язків громадян.

3. На закритому засіданні (закритому розгляді окремих питань порядку денного) мають право бути присутніми міський голова, секретар Ради, депутати Ради, а також особи, присутність яких визнана Радою, як обов’язкова. Головуючий на закритому пленарному засіданні (при закритому розгляді окремих питань порядку денного) повідомляє депутатам Ради посади та прізвища запрошених осіб.

4. Під час проведення закритих засідань (закритого розгляду окремих питань порядку денного) забороняється ведення всіх видів трансляції та аудіо-, відеозапис у залі засідань (крім протокольного аудіозапису, що проводиться відповідним виконавчим органом Ради).

Стаття 6. Загальні організаційні питання роботи Ради

1. Засідання Ради проводяться за адресою: м. Тисмениця, вул. Галицька, 17, якщо інше не вказане в розпорядженні (рішенні) про скликання сесії.

2. Для депутатів Ради під час пленарних засідань Ради в залі засідань, крім виїзного пленарного засідання Ради, відводяться окремо ряди від місць для інших осіб, присутніх на засіданні. Ці місця не можуть бути зайняті іншими особами.

3. Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради та її органів і посадових осіб, депутатів Ради здійснюється відповідним виконавчим органом Ради та виконавчим комітетом Ради відповідно до чинного законодавства.

4. Рада передбачає видатки на здійснення заходів з організаційного, правового та іншого забезпечення діяльності Ради, її органів, посадових осіб та депутатів Ради.

Стаття 7. Лічильна комісія

1. Для організації і проведення голосування з числа депутатів Радою утворюється лічильна комісіяу складі 5 осіб. Лічильна комісія обирається депутатами на весь період роботи Ради даного скликання. Голову лічильної комісії обирають депутати рішенням Ради. Голова, заступник, секретар лічильної комісії не можуть бути членами однієї фракції. Лічильна комісія формується за пропозицією фракцій на пропорційній основі.

Лічильна комісія не може складатись тільки з членів однієї депутатської фракції.

Підрахунок голосів при обранні першої лічильної комісії здійснюється головуючим.

2. Рішення про створення лічильної комісії, внесення змін і доповнень до її персонального складу приймається Радою.

         3. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

 

РОЗДІЛ 2.

СЕСІЯ РАДИ

Стаття 8. Сесія Ради

1. Рада проводить свою роботу сесійно.

2. Сесії Ради складаються з одного або кількох пленарних засідань Ради і засідань постійних комісій Ради.

3. В окремих випадках за пропозицією міського голови, секретаря Ради, постійної комісії або не менш як 1/3 депутатів від загального складу Ради може проводитися виїзне засідання Ради.

4. Сесія Ради є повноважною, якщо в її роботі бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради (далі – Кворум).

5. Перед початком пленарного засідання та після обідньої перерви проводиться реєстрація депутатів Ради відповідним виконавчим органом Ради. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку пленарного засідання та після обідньої перерви.

6. Головуючий на засіданні Ради повідомляє депутатам про зареєстрованих на засіданні осіб.

Стаття 9. Перша сесія Ради

1. Перша сесія новообраної Ради скликається Тисменицькою міською територіальною виборчою комісією.

2. Перед початком першої сесії Ради Тисменицька міська територіальна виборча комісія за участю відповідного виконавчого органу Ради здійснює реєстрацію новообраних депутатів.

3. Перше засідання першої сесії Ради відкриває голова зазначеної виборчої комісії, який інформує Раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів Ради нового скликання та новообраного міського голови, головує на пленарних засіданнях Ради першої сесії новообраний міський голова.

У разі, якщо на час проведення першої сесії міський голова не обраний, про що на сесії Ради інформує голова зазначеної виборчої комісії, Рада обирає тимчасову президію з числа депутатів Ради в кількості трьох осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях Ради до обрання секретаря Ради.

4. Новообрані депутати Ради складають присягу такого змісту:

“Присягаю на вірність Україні. Присягаю діяти згідно з Конституцією та Законами України, виконувати обов’язки депутата в інтересах територіальної громади. І нехай у цьому мені допомагає Господь!”.

Від імені депутатів Ради текст присяги зачитує найстарший за віком депутат Ради, Інші депутати вголос повторюють текст присяги.

5. Після складання присяги депутатами Ради новообраний міський голова складає присягу такого змісту:

“Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та українському народу, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки”.

6. Міський голова та депутати, які склали присягу, підписують її текст.

Стаття 10. Скликання сесії Ради

1. Сесія Ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.

2. Сесії Ради, крім першої, скликаються:

1) міським головою;

2) секретарем Pади – у випадках, передбачених законодавством;

3) не менш як 1/3 депутатів Ради або постійною комісією Ради – у випадках, передбачених законодавством.

3. Розпорядження (рішення) про скликання сесії невідкладно надсилається секретарю Ради та відповідному виконавчому органу Ради, які зобов’язані вжити заходів щодо його виконання. Секретар Ради організовує інформування кожного депутата Ради про скликання сесії у письмовій або електронній формі, у телефонному режимі або в інший можливий спосіб.

Розпорядження (рішення) про скликання чергової сесії Ради доводиться до відома депутатів не пізніш, як за 10 днів до сесії із зазначенням дня та години скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради.

Розпорядження (рішення) про скликання позачергової сесії Ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш, як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради.

4. Розпорядження (рішення) про скликання чергової сесії Ради публікується на сайті Ради.

Розпорядження (рішення) про скликання позачергової сесії невідкладно публікується на сайті Ради. Документи на позачергову сесію надаються депутатам під час їх реєстрації перед сесією.

Стаття 11. Погоджувальна рада

1. Погоджувальна рада створюється як консультативно-дорадчий орган Ради.

Погоджувальна рада розглядає та погоджує сформований міським головою проект порядку денного сесії Ради.

Засідання погоджувальної ради скликаються міським головою, секретарем Ради або за ініціативою представників більше половини депутатських фракцій.

Робота погоджувальної ради здійснюється гласно, її засідання є відкритими.

2. До складу погоджувальної ради входять міський голова, секретар Ради, голови депутатських фракцій з правом ухвального голосу та голови депутатських комісій з правом дорадчого голосу.

3. Головує на засіданнях погоджувальної ради секретар Ради, а в разі його відсутності – вибраний поміж присутніх з правом ухвального голосу простою більшістю голосів керівник однієї з фракцій.

4. Депутати мають право бути присутніми на засіданнях погоджувальної ради, брати участь у обговоренні питань, вносити свої пропозиції щодо проекту порядку денного сесії.

На час розгляду питань порядку денного на засіданні погоджувальної ради можуть бути присутні автори проектів рішень, які не є депутатами Ради.

5. Погоджувальна рада проводить свою роботу у формі засідань. Засідання погоджувальної ради є правочинним за умови присутності на ньому не менше половини її складу з правом ухвального голосу.

6. На кожному засіданні погоджувальної ради працівники відповідного виконавчого органу Ради ведуть протокол.

7. Пропозиції погоджувальної ради ухвалюються такою кількістю голосів членів погоджувальної ради з правом ухвального голосу, яка у сумарному підрахунку голосів членів відповідних депутатських фракцій є достатньою для прийняття позитивного рішення при голосуванні питання у залі засідань.

8. Члени погоджувальної ради, а також інші особи, які запрошуються на її чергові засідання, інформуються про питання, які плануються до розгляду на черговому засіданні, та отримують необхідні матеріали.

9. Погоджувальна рада може:

1) розглядати та затверджувати пропозиції щодо проекту порядку денного сесії та проектів рішень;

2) розглядати проекти рішень проекту порядку денного;

3) розглядати питання про вжиття заходів щодо забезпечення присутності депутатів на пленарних засіданнях;

Стаття 12. Відкриття сесії

1. Сесію Ради відкриває міський голова, а у випадках скликання сесії секретарем Ради, групою депутатів, виконавчим комітетом Ради, постійною комісією Ради – відповідно секретар Ради або представник групи депутатів, що скликала сесію.

2. Перед відкриттям та закриттям кожної сесії Ради звучить Гімн України.

3. Перед відкриттям кожної сесії Ради читається молитва до Бога “Отче наш”.

 

Стаття 13.Ведення пленарних засідань

1. Обідня перерва 1 година. Після кожних наступних 2 годин роботи оголошується перерва на 15 хвилин.

2. Перед початком розгляду питань порядку денного відводиться до 30 хвилин для оголошення заяв депутатських груп і фракцій. Текст заяви або звернення депутатської групи чи фракції, поданий в міську раду не пізніше, як за 1 день до сесії, розмножується працівниками виконавчого апарату міської ради і подається депутатам для ознайомлення в установленому порядку. У разі подання заяви чи звернення в день пленарного засідання відповідальність за розмноження та подання тексту депутатам покладається на керівника депутатської групи чи фракції або його заступника.

 Після оголошення заяв депутатських груп і фракцій відводиться час до 30 хвилин для оголошення депутатських запитів, звернень, запитань.

3. Відповідно до затвердженого порядку денного виголошується доповідь, а також, у передбачених випадках, співдоповідь або інформація з питань порядку денного.

Після закінчення виступу доповідача (співдоповідача) депутати можуть подавати усні чи письмові запитання щодо уточнення оголошених відомостей, окремих положень доповіді, співдоповіді, інформації тощо.

Усні запитання подаються після надання депутату слова головуючим на сесії, письмові - подаються головуючому і на його розсуд оголошуються або передаються доповідачу.

4. Головуючий надає слово для виступу і стежить за додержанням встановленого Регламенту, надає слово для оголошення запитів і довідок, що надійшли в письмовій формі, ставить питання на голосування і оголошує його результати.

5. Під час засідань сесії головуючий забезпечує порядок у залі засідань, створює рівні можливості депутатам у обговоренні питань. Він не має права переривати виступи депутатів, а також коментувати їх, окрім тих випадків, коли промовець виступає не з обговорюваного питання, порушує правила депутатської етики чи перевищує встановлений для виступу час. У таких випадках головуючий після попередження позбавляє промовця слова. Головуючий має право брати участь у обговоренні на загальних засадах.

6. При обговоренні одного питання депутат має право взяти слово не більше як двічі. Головуючий надає слово для виступів у порядку черги або попереднього запису.

Уповноважена депутатською групою чи фракцією особа має право додатково виступити в обговоренні питання, внесеного за її ініціативою, безпосередньо перед голосуванням, а також один раз виступити в обговоренні кожного питання порядку денного.

7. При виступах на пленарних засіданнях встановлюються такі обмеження часу:

1) доповідь - до 20 хвилин;

2) співдоповідь - до 10 хвилин;

3) запитання та відповіді щодо доповіді та співдоповіді - до 30 хвилин;

4) обговорення доповіді - до 1 години;

5) виступи в обговоренні - до 5 хвилин;

6) повторні виступи - до 1 хвилини;

7) запитання - до 1 хвилини;

8) відповіді на запитання - до 1 хвилини;

9) довідка - до 2 хвилин;

10) репліка за порядком ведення - до 1 хвилини.

11) виступи в дискусії – до 2 хвилин.

Сесія може встановити й інший час обговорення окремих питань.

8. Позачергова перерва в роботі сесії на 15 хвилин оголошується на вимогу не менш як 15 депутатів. Депутатська група чи фракція має право ставити на голосування питання про перерву (на 15 хв.) в роботі засідань сесії для нарад i консультацій тільки один раз з кожного питання порядку денного.

9. Пропозиція про припинення виступів в обговоренні ставиться на голосування не пізніше як після трьох наступних виступів з моменту її надходження.

10. Якщо після припинення обговорення один з депутатів наполягає на виступі і його підтримує не менше 1/3 депутатів, або на виступі наполягає голова постійної депутатської комісії (чи голова фракції), їм надається до 5 хвилин. Таких виступів може бути не більше одного від кожної фракції або групи депутатів.

11. Після повторного припинення обговорення воно може бути поновлене на вимогу не менше 1/3 депутатів, присутніх на засіданні, на термін не більше 15 хвилин.

12. Перед голосуванням про припинення обговорення головуючий інформує присутніх про кількість депутатів, що виступили.

13. Після припинення виступів в обговоренні перед голосуванням доповідач та співдоповідач мають право на заключне слово до 5 та до 3 хвилин відповідно.

14. Перед обговоренням кожного питання головуючий може поставити на голосування зміну часу на доповiдi i виступи та встановлення часу на розгляд цього питання.

15. В кінці кожного засідання сесії головуючий інформує про орієнтовний порядок розгляду питань на наступному пленарному засіданні і повторює цю інформацію на початку наступного пленарного засідання. Зміна в черговості розгляду питань, внесених до порядку денного сесії, може бути зроблена, якщо за неї висловиться не менше як 1/3 депутатів, присутніх на засіданні.

Стаття 14. Порядок денний сесії Ради

1. Проект порядку денного сесії Ради формується міським головою в порядку, передбаченому Регламентом, і повідомляється депутатам не пізніше, як за 7 днів до відкриття чергової сесії Ради. Секретар Ради організовує інформування депутатів про проект порядку денного.

2. Всі проекти рішень реєструються у секретаря Ради.

3. Порядок денний сесії Ради затверджується Радою відповідним рішенням на кожній сесії Ради.

4. Порядок денний сесії Ради повинен містити інформацію про порядковий номер, назву питання, призначеного до розгляду, та доповідача (доповідачів).

Стаття 15. Відкриття пленарного засідання Ради

Пленарне засідання Ради відкривається і проводиться за умови Кворуму. Головуючий зобов’язаний відкрити пленарне засідання за наявності Кворуму. У випадку відсутності міського голови або його відмови відкрити пленарне засідання Ради, пленарне засідання Ради відкриває і веде секретар Ради.

Стаття 16. Ведення пленарного засідання Ради

1. Пленарне засідання Ради веде:

1) міський голова;

2) секретар Ради (у випадках, передбачених законодавством);

3) один з депутатів Ради за рішенням Ради (у випадках, передбачених законодавством);

2. Особа, яка веде пленарне засідання Ради, є головуючим.

Стаття 17. Обов’язки головуючого на пленарному засіданні Ради

1.Головуючий на пленарному засіданні Ради:

1) неупереджено веде пленарні засідання, оголошує перерви в пленарних засіданнях;

2) виносить на обговорення питання порядку денного сесії Ради, інформує про матеріали, що надійшли для розгляду на пленарному засіданні Ради;

3) організовує розгляд проектів рішень;

4) повідомляє списки осіб, що записалися для виступу;

5) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

6) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

7) ставить проекти рішень на голосування, оголошує його результати;

8) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

9) вживає заходів щодо підтримання порядку на пленарному засіданні Ради;

10) виконує інші обов’язки, передбачені законодавством України та Регламентом.

2. Під час виступів на засіданні Ради головуючий не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів.

Стаття 18. Оголошення перерви у пленарному засіданні

Перед початком розгляду питання порядку денного міський голова, секретар Ради чи голова фракції можуть внести вмотивовану пропозицію про перерву у пленарному засіданні до 15 хвилин.

Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і приймається процедурним рішенням Ради.

Стаття 19. Загальний порядок виступів

1. На засіданні Ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого.

2. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого права на виступ або передати своє право на виступ іншому депутатові.

3. У разі відсутності депутата в момент надання йому слова, вважається, що він відмовився від слова.

4. Промовець повинен виступати тільки з того питання порядку денного, яке обговорюється.

5. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий неправильно тлумачать його слова або дії, він може звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Головуючий зобов’язаний надати слово депутату відразу після його звернення.

6.Промовцю під час виступу запитання не ставляться. Виступ промовця не переривається.

Стаття 20. Місця для виступів

1. Доповідачі, співдоповідачі виступають з трибуни.

2. Виступи, заяви, запити виголошуються з трибуни або від мікрофона.

3. Пропозиції, зауваження, поправки виголошуються від мікрофона.

Стаття 21. Голосування

1. Головуючий зобов’язаний поставити на голосування заслуханий депутатами проект рішення. Проект рішення може ставитись на голосування лише один раз.

2. Розгляд одного питання порядку денного сесії без прийняття рішення Ради щодо нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.

3. Голосування здійснюється депутатами особисто.

4. Головуючий оголошує на засіданні про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту, або з цих питань від депутатів надійшли пропозиції.

5. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

6. У разі встановлення лічильною комісією факту порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, які унеможливлюють встановлення результатів голосування, негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

7. Після закінчення голосування головуючий на засіданні зобов’язаний оголосити його повні результати.

8. Проект рішення, який не був підтриманий, вважається відхиленим. Повторний розгляд даного проекту рішення можливий не раніше, ніж на наступній сесії Ради.

Стаття 22. Рішення Ради з процедурних питань

1. Процедурними вважаються питання щодо визначення способу та порядку розгляду питань на пленарному засіданні Ради, а також зазначені в Регламенті як такі.

2. Рішення з процедурних питань приймаються без підготовки у постійних комісіях та включення до порядку денного.

3. Голосування з процедурного питання здійснюється відразу після короткого обговорення. Процедурне рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 1/3 депутатів від загального складу Ради, крім випадків, передбачених Регламентом та чинним законодавством.

Якщо на розгляд Ради надійшли дві і більше альтернативних пропозиції з процедурного питання, вони ставляться на голосування в порядку надходження. При цьому рішення вважається прийнятим щодо тієї пропозиції, за яку проголосувало найбільше депутатів, але не менше, ніж 1/3 від загального складу Ради.

Процедурне рішення та результати голосування щодо нього заносяться до протоколу пленарного засідання Ради.

 

РОЗДІЛ 3.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Стаття 23. Внесення проекту рішення Ради

1. Проект рішення на розгляд Ради може вносити

1) міський голова;

2) секретар Ради;

3) депутат Ради;

4) постійні комісії Ради;

5) депутатські фракції та групи;

6) виконавчий комітет Ради;

7) громадяни міста в порядку місцевої ініціативи.

2. Проект рішення повинен бути оприлюднений не пізніше, як за 10 робочих днів до дати його розгляду з метою прийняття.

3. Всі проекти рішень попередньо розглядаються на засіданнях виконавчого комітету Ради та профільних комісій Ради, крім тих, що стосуються внутрішньої організації роботи Ради та роботи депутатських комісій.

Стаття 24. Отримання проектів рішень депутатами Ради

1. Секретар Ради не пізніше, як за 7 днів до початку сесії, забезпечує ознайомлення депутатів Ради проектами рішень Ради із супровідними документами, додатками та всіма матеріалами, що надійшли, у друкованій формі та надсилання в електронній формі на вказані депутатами Ради електронні поштові скриньки.

2. Всі матеріали, що стосуються кожного проекту рішення, – висновки та рекомендації постійних комісій Ради, зауваження, пропозиції чи поправки міського голови, груп та фракцій, постійних комісій Ради, окремих депутатів, виконавчого комітету Ради, а також доопрацьовані чи нові проекти рішень, які були подані в письмовій та електронній формах секретарю Ради не пізніше, як за 2 дні до сесії, – надаються депутатам під час їх реєстрації перед початком сесії або пленарного засідання.

 

РОЗДІЛ 4.

ВИДИ ГОЛОСУВАНЬ

Стаття 25. Види голосувань

Рішення Ради приймаються:

1) відкритим фіксованим (поіменним) голосуванням;

2) таємним голосуванням бюлетенями.

Стаття 26. Поіменне голосування

1. За пропозицією міського голови за погодженням з депутатами ради, або за рекомендацією Президією Ради, Погоджувальної Ради проводиться пакетне голосування. Пакетним є одночасне голосування за два і більше проєктів рішень міської ради. До пакетного голосування можуть бути включені будь-які питання (проєкти рішень) порядку денного, визначені радою шляхом відкритого поіменного голосування в день засідання.

2. Поіменне голосування проводиться головою лічильної комісії шляхом поіменного опитування депутатів згідно списку загального складу депутатів Ради, укладеного згідно з українським алфавітом. Кожен депутат при зачитуванні його прізвища повинен підвестися зі свого місця і чітко оголосити своє рішення щодо проекту рішення словами за, або проти, або утримався, або не голосую.

3. Дані про результати поіменного голосування заносяться до протоколу пленарного засідання Ради.

Стаття 27. Таємне голосування

1. Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених законодавством, або за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою більшістю депутатів від загального складу Ради.

2. Форма бюлетеня для таємного голосування, розроблена лічильною комісією, затверджується Радою. Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає загальній кількості депутатів з урахуванням міського голови виготовляються під контролем лічильної комісії. Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок. У бюлетені для таємного голосування зазначається питання, щодо якого проводиться таємне голосування, та у відповідному місці ставляться підписи голови та секретаря лічильної комісії.

3. Питання, щодо якого проводиться таємне голосування, повинно бути сформульоване у бюлетені зрозуміло і чітко. В бюлетені по одній кандидатурі або одному проекту рішення повинні бути слова “За”, “Проти”. У бюлетені для голосування по кількох кандидатурах або варіантах рішення проти кожної кандидатури або варіанту рішення друкується квадрат, в якому ставиться будь-яка позначка, що свідчить про волевиявлення депутата. Після переліку всіх кандидатур або варіантів рішення має бути рядок “Не підтримую жодну кандидатуру” або “Не підтримую жоден варіант рішення” з квадратом після неї, де ставиться відмітка в разі, коли не підтримується жодна кандидатура або варіант рішення.

4. Головуючий на сесії оголошує перерву до 30 хвилин для підготовки процедури таємного голосування. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін (приміщень для таємного голосування), опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування. Після закінчення перерви голова лічильної комісії доповідає депутатам про готовність до проведення таємного голосування.

Стаття 28. Порядок проведення таємного голосування

1. Кожен депутат пред’являє посвідчення та підписується у реєстрі про отримання бюлетеня. Після цього лічильна комісія видає такому депутату один бюлетень для таємного голосування. Бюлетені видаються безпосередньо при вході до сектору для таємного голосування біля кабінки (приміщень) для таємного голосування.

2. Місце (сектор) для таємного голосування облаштовується таким чином, щоб при вході до сектору був розміщений стіл для реєстрації депутатів та одержання ними бюлетенів для таємного голосування, а при виході – прозорі скриньки для таємного голосування. Депутат не має права двічі входити до сектору для таємного голосування при проведенні одного голосування.

3. Таємне голосування проводиться в кабінці для голосування шляхом проставлення в бюлетені для таємного голосування позначки, що засвідчує волевиявлення депутата щодо поставленого в бюлетені питання. При цьому в кабінці може перебувати тільки один депутат. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускається в скриньку.

4. Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми, бюлетені, у яких підтримано дві і більше кандидатур або варіанти рішення, бюлетені, з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата.

5. Рішення за результатами таємного голосування вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів депутатів від загального складу Ради, якщо чинним законодавством чи Регламентом не встановлено інше.

6. Таємне голосування вважається таким, що не відбулося, якщо бюлетенів для таємного голосування депутатами одержано менше, ніж необхідно для прийняття відповідного рішення, або, якщо в скриньці для таємного голосування виявиться більше бюлетенів, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів. У такому разі проводиться повторне голосування, якщо не прийнято іншого рішення Радою.

7. Погашені бюлетені, бюлетені, підраховані лічильною комісією, списки депутатів Ради, за якими було проведено процедуру таємного голосування, поміщаються лічильною комісією у непрозорий пакет, який опечатується, а цілісність пакету посвідчується підписами членів лічильної комісії.

8. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписується головою лічильної комісії та всіма присутніми членами лічильної комісії.

В разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

9. Про результати таємного голосування голова лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні, відповідає на запитання депутатів.

10. Головуючий оголошує остаточні результати таємного голосування.

11. Пакет з результатами голосування та протоколом лічильної комісії долучається до протоколу пленарного засідання Ради.

 

РОЗДІЛ 5.

ПРОТОКОЛ сесії

Стаття 29. Протокол сесії

1. Засідання Ради протоколюється, а також ведеться його аудіозапис. Ведення і оформлення протоколу засідань Ради, ведення аудіозапису здійснюють відповідні виконавчі органи Ради.

2. У протоколі вказуються:

1) дата і місце проведення сесії, її порядковий номер;

2) загальний склад Ради, кількість зареєстрованих, відсутніх на засіданні депутатів, прізвища, ініціали і посади запрошених на засідання Ради осіб, кількість присутніх представників Тисменицької міської територіальної громади;

3) статус засідання – відкрите чи закрите або наявність закритого розгляду окремих питань порядку денного;

4) порядок денний сесії, прізвище та ініціали головуючого на засіданні, прізвища та ініціали доповідачів і співдоповідачів.

5) прізвища та ініціали депутатів, які внесли запит;

6) прізвища та ініціали депутатів, що взяли участь у обговоренні питань (для осіб, що не є депутатами Ради, – також їх посади);

7) перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням виду голосування та повних результатів голосування, а саме – числа голосів, поданих «за», «проти», «утримався», «не голосував», а також додатки з повними результатами поіменного голосування, протоколи лічильної комісії та пакет із бюлетенями для таємного голосування;

3. До протоколу сесії додаються прийняті Радою рішення.

4. Рішення Ради з процедурних питань заносяться до протоколу.

5. Протокол сесії оформляється працівниками відповідного виконавчого органу Ради і підписується в п’ятиденний термін з часу закриття сесії особисто міським головою, у разі його відсутності – секретарем Ради, або депутатом, який головував на сесії (у випадках, передбачених законодавством).

6. За правильність записів у протоколі сесії відповідає особа, яка веде протокол на засіданні. Депутат має право ознайомлюватися з текстами виступів у протоколах сесії до їх підписання. У випадку виявлення у протоколі сесії неточностей, будь-хто з депутатів може звернутися із зауваженнями до керівника відповідного виконавчого органу Ради для їхнього усунення.

7. Відповідальність за своєчасне оформлення протоколу сесії й інших матеріалів несе керівник відповідного виконавчого органу Ради.

Відповідальність за своєчасність оформлень рішень Ради, а також подачі первинних матеріалів до рішень, несе основний розробник проекту рішення Ради.

Підписані рішення, додатки та матеріали, на підставі яких вони приймаються, передаються для реєстрації до відповідного виконавчого органу Ради, який у встановленому порядку забезпечує їх реєстрацію та заносить до спеціального журналу.

Реєстраційний номер рішення міської ради складається з порядкового номеру рішення від початку року, порядкового номеру сесії від початку скликання, дати прийняття рішення.

8. Оригінали рішень Ради, протоколи сесій зберігаються у відповідному виконавчому органі Ради протягом 10 років. Всі зацікавлені особи можуть отримати оригінали перелічених вище документів для ознайомлення або їхні копії на підставі письмового звернення.

Аудіозапис засідання зберігається у відповідному виконавчому органі Ради протягом 10 років, після чого передається до міського архіву і надається депутатам Ради на їхню вимогу.

 

РОЗДІЛ 6.

ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ І ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ

Стаття 30. Порядок підписання прийнятих рішень

1. Міський голова підписує рішення Ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття.

2. Рішення Ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинене міським головою і внесено ним на повторний розгляд Ради, про що міський голова видає вмотивоване розпорядження. У розпорядженні вказується дата і година скликання наступної сесії для повторного розгляду зупиненого міським головою рішення.

3. Рада зобов’язана у двотижневий строк з моменту зупинення міським головою рішення повторно розглянути дане рішення.

4. У разі прийняття Радою рішення про відхилення зауваження міського голови і підтвердження попереднього рішення 2/3 депутатів від загального складу Ради, таке рішення міський голова підписати зобов’язаний.

5. Додатки до рішень Ради підписуються секретарем.

Стаття 31. Оприлюднення рішень та набрання ними чинності

1. Рішення Ради нормативно-правового характеру підлягають публікуванню на інтернет-сторінці Ради протягом п’яти днів.

Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня оприлюднення, якщо в самих рішеннях не вказаний інший строк набуття ними чинності.

2. Всі рішення Ради, крім процедурних, доводяться до відома відповідним державним органам та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям та особам, яких воно стосується.

3. На інтернет-сторінці Ради публікується:

1) інформація про відкриття провадження щодо оскарження рішення Ради нормативно-правового характеру;

2) інформація про зупинення дії рішення Ради нормативно-правового характеру за рішенням суду та інформація про скасування зупинення дії рішення Ради за рішенням суду.

3) інформація про визнання рішення Ради (або його окремих частин) незаконним або таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, і про визнання рішення Ради (або його окремих частин) нечинним.

4. Контроль за виконанням рішень Ради організовує секретар Ради.

Виконавці рішень Ради зобов’язані надати інформацію про хід виконання рішення на вимогу секретаря Ради.

 

РОЗДІЛ 7.

ДЕПУТАТИ РАДИ

Стаття 32. Депутат Ради

1. Депутат Ради – представник інтересів Тисменицької міської територіальної громади.

2. Депутат Ради наділяється всією повнотою прав для його участі у діяльності Ради та її органів.

Стаття 33. Депутатський запит

1. Депутатський запит – це підтримана Радою вимога депутата Ради до посадових осіб Ради і її органів, міського голови, його заступників, керівників відділів і управлінь, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території Тисменицької міської територіальної громади, з питань, які віднесені до відання Ради.

Депутатські запити зачитуються під час засідання Ради.

2. Секретар Ради контролює розгляд депутатських запитів.

3. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані у десятиденний строк із дня підтримання його Радою дати офіційну письмову відповідь Раді і депутату Ради.

4. За результатами розгляду депутатського запиту Рада приймає відповідне рішення.

Стаття 34. Депутатське звернення.

Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю.

Стаття 35. Протокольні доручення

З приводу пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на засіданні Ради, або переданих в письмовій формі головуючому, головуючий, як правило, дає протокольні доручення, які надсилаються на розгляд посадовим особам, що зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження, і про вжиті заходи повідомити депутатові та Раді.

Стаття 36. Право на ознайомлення з офіційними документами

Депутат Ради має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, виконавчих органах Ради, комунальних підприємствах та робити виписки, копіювання цих документів у встановленому законом порядку.

Стаття 37. Звіти депутата

1. Депутат зобов’язаний не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу місцевої Ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень Ради і доручень виборців.

2. Депутат Ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян.

3. Звіт депутата публікується на інтернет-сторінці Ради.

 

РОЗДІЛ 8.

ДИСЦИПЛІНА ТА ЕТИКА

Стаття 38. Дисципліна та етика

1. Депутати, присутні на засіданні Ради, повинні, як правило, мати нагрудний знак і посвідчення депутата.

2. На засіданні Ради депутат не повинен вживати образливі висловлювання, непристойності і лайливі слова, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити депутата про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

3. Якщо промовець виступає без дозволу головуючого на засіданні, мікрофон може бути відключено без попередження.

4. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова.

5. Під час засідання Ради депутати, запрошені і присутні особи не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

6. Якщо депутат, запрошена або присутня особа своєю поведінкою заважає проведенню засідання Ради, головуючий на засіданні попереджає порушника персонально і закликає до порядку.

Після повторного попередження протягом дня головуючий на засіданні за згодою не менше, ніж 1/3 депутатів від загального складу Ради, може вимагати від запрошеної або присутньої особи залишити зал до кінця пленарного засідання. Якщо такий порушник відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні призупиняє засідання до виконання порушником його вимоги.

7. Депутат Ради зобов’язаний брати участь у роботі засідань Ради, в роботі постійних комісій, до складу яких обраний. Про відсутність депутата без поважних причин, секретар Ради повинен інформувати відповідну місцеву організацію партії, а також виборців через місцеві засоби масової інформації.

 

РОЗДІЛ 9.

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ. ФРАКЦІЇ ТА ГРУПИ

Стаття 39. Порядок функціонування постійних комісій

1. Постійні комісії Ради є органами Ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради, її виконавчого комітету.

Для здійснення контролю за виконанням рішень виконавчого комітету Ради кожна постійна комісія отримує перелік рішень, прийнятих виконавчим комітетом Ради, у дводенний термін з часу їх прийняття. На вимогу голів комісій відповідний виконавчий орган Ради зобов’язаний надати комісіям рішення виконавчого комітету Ради.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Голосування з приводу затвердження голів постійних комісій може відбуватися по кожній внесеній кандидатурі окремо, групами по декілька осіб, або за списком у цілому без обговорення, про що приймається відповідне рішення Ради більшістю голосів від загального складу Ради.

Постійні комісії розглядають проекти рішень із запрошенням їх авторів, а також, за необхідності, із залученням фахівців. Висновки і рекомендації постійних комісій обов'язково повинні містити обґрунтування щодо доцільності чи недоцільності розгляду даного проекту рішення на сесії.

Постійні комісії за дорученням Ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд Ради, розробляють проекти рішень Ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях Ради з доповідями і співдоповідями.

2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії.

3. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від затвердженого персонального складу комісії.

4. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки, рекомендації, власні проекти рішень.

5. Постійні комісії є підзвітними Раді та відповідальними перед нею.

6. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Положенням про постійні комісії та іншими актами, що затверджується Радою.

Стаття 40. Депутатські фракції та групи

1. Депутати Ради можуть об’єднуватись у депутатські фракції та групи.

Діяльність депутатських фракцій та груп визначається законами України та Регламентом.

2. Депутатські фракції формуються депутатами Ради на партійній основі.

3. Депутатську фракцію можуть утворити щонайменше три депутати в будь-який час протягом строку повноважень Ради за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу. Збори депутатів обирають голову фракції та осіб, уповноважених представляти фракцію в Раді.

4. Депутатські фракції реєструються секретарем Ради, шляхом внесення їх до реєстру за письмовим поданням уповноваженої особи фракції.

5. Письмове подання повинно містити:

1) назву депутатської фракції;

2) прізвище та ім’я депутата, який виявив бажання бути членом фракції та його особистий підпис;

3) інформацію про голову (уповноважених осіб) депутатської фракції;

4) дату і підпис голови (уповноваженої особи) депутатської фракції.

6. Повноваження депутатської фракції починаються з моменту оголошення головуючим письмового подання на пленарному засіданні Ради.

7. Депутат може бути членом лише однієї фракції.

8. Діяльність депутатської фракції припиняється у разі виходу з неї всіх депутатів, прийняття депутатами, які входять до складу фракції, рішення про припинення діяльності фракції, а також після закінчення строку повноважень Ради даного скликання.

Діяльність депутатської фракції також припиняється у разі вибуття окремих депутатів Ради із складу депутатської фракції, внаслідок чого її чисельність стає меншою ніж встановлено цим Регламентом.

9. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень Ради за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу.

Депутати Ради, які входять до однієї групи, обирають з-поміж себе особу, яка очолює групу.

Депутатська група складається не менш, як з семи депутатів Ради.

10. Депутатська група реєструється секретарем Ради на підставі письмового повідомлення про сформування депутатської групи.

Діяльність депутатської групи припиняється у разі вибуття окремих депутатів Ради із складу депутатської групи, внаслідок чого її чисельність стає меншою ніж встановлено цим Регламентом, виходу з неї всіх депутатів, прийняття депутатами, які входять до складу групи, рішення про припинення діяльності групи, а також після закінчення строку повноважень Ради даного скликання.

11. До складу вже створених фракцій та груп можуть входити інші депутати Ради на підставі поданої ними заяви.

Про кожну зміну кількісного складу фракцій та груп головуючий повідомляє на пленарному засіданні Ради одразу після отримання інформації про такі зміни.

 

РОЗДІЛ 10.

ПОСАДОВІ ОСОБИ РАДИ ТА ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Стаття 41. Посадові особи Ради

1. Посадовими особами Ради є міський голова та секретар Ради.

2. При здійсненні повноважень міський голова є відповідальним перед Радою.

3. Міський голова на вимогу більшості депутатів від загального складу Ради зобов’язаний прозвітувати перед Радою про роботу виконавчих органів Ради у будь-який визначений депутатами термін.

Стаття 42. Виконавчі органи

1. Виконавчими органами Ради є виконавчий комітет, відділи, інші створювані Радою виконавчі органи.

2. Статус і повноваження виконавчих органів Ради визначаються законами України, та, у випадках, передбачених ними, – положеннями про ці органи, які затверджуються Радою.

3. Утворення виконавчого комітету, затвердження його кількісного та персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск є виключною компетенцією Ради.

Рада затверджує своїм рішенням регламент виконавчого комітету Ради.

4. Кількісний і персональний склад виконавчого комітету Ради затверджується Радою за пропозицією міського голови.

Стаття 43. Звіт виконавчих органів Ради

1. Виконавчий комітет Ради, відділи та інші виконавчі органи є підзвітними і підконтрольними Раді. Члени виконавчого комітету Ради звітують перед Радою на її вимогу.

2. Час, який надається посадовим особам виконавчого комітету Ради для підготовки звіту, не може бути меншим одного місяця.

 

РОЗДІЛ 11.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на міського голову, секретаря Ради, відповідну депутатську комісію. Під час пленарного засідання Ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.

2. Зміни та доповнення до цього Регламенту можуть вноситися лише шляхом прийняття Радою відповідного рішення.

 

 

Календар новин

Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
join-us-facebook 
1645021179
 
ЦНАП
 
diia1-1
 
gid1
 
єдопомога
 
265x245
 протидія насильству
 
el vpered
 
Фотоклуб КОЛУМБ м.Тисмениця